Medezeggenschap

De CSG vindt het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij het onderwijs. Ouders kunnen meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen.  Dit kan bij hun zoon/dochter als leerling, richting de hele klas of de school. Er is een aantal overleggen waarin ouders en leerlingen kunnen deelnemen:

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad overlegt met de directeur/bestuurder over zaken die de scholengemeenschap als geheel aangaan. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht (afhankelijk van het onderwerp). Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven. De MR bestaat uit maximaal 16 leden:
4 leerlingen
4 ouders
8 personeelsleden – waarvan tenminste 1 vertegenwoordiger vanuit de gezamenlijke ondersteunende diensten

Informatie kan ingewonnen worden bij de secretaris via mr@csg.nl. Lees meer in ons medezeggenschapsreglement, het medezeggenschapsstatuut en in de notitie over ouderparticipatie op de CSG.

Medezeggenschapsreglement m.i.v. 1 augustus 2022 Download
Medezeggenschapsstatuut m.i.v. 1 augustus 2022 Download

Hieronder vind je alle vastgestelde verslagen van de medezeggenschapsraad

MR verslag 12 april 2022 Download
MR verslag 5 juli 2022 Download
MR verslag 20 september 2022 Download
MR verslag 1 november 2022 Download
MR verslag 31 januari 2023 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.