Klokkenluidersregeling

De CSG kent een klachtenregeling waarin is vastgelegd hoe leerlingen, ouders en personeelsleden kunnen handelen wanneer zij menen onjuist behandeld en bejegend te zijn.

Daarnaast is de gedrag- en integriteitscode voor personeel vastgesteld waarin professioneel en integer handelen uitgangspunt is. Integer handelen is ook de norm voor bestuur en werkgever.

Een klokkenluidersregeling biedt werknemers de garantie dat zij op geen enkele wijze nadeel ondervinden wanneer zij (het vermoeden van) een misstand willen melden.

Klokkenluidersregeling 2017 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.