Examenreglement

De CSG heeft een algemeen examenreglement dat van toepassing is op alle vestigingen, deze is hieronder te downloaden. Hierin zijn algemene regels met betrekking tot de examinering opgenomen. Dit gaat om bepalingen naast het Programma van Toetsing en Afsluiting (pta).

Het examenreglement geldt voor leerlingen:

  • uit het derde en vierde leerjaar van alle leerwegen van vmbo
  • uit het vierde en vijfde leerjaar vanĀ  havo uit
  • het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het atheneum.

Daarnaast heeft elke vestiging een aanvullend examenreglement, deze is op de website van de vestiging te vinden.

CSG Examenreglement 2022-2023 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.