Schoolplan

Missie

De CSG staat voor kwalitatief hoogwaardig, waarde(n)vol onderwijs vanuit haar op de bijbel en de christelijke traditie geïnspireerde identiteit, in Groningen stad en ommeland.

Visie

Binnen de CSG werken professionals respectvol samen met ouders en leerlingen aan de ontwikkeling van jonge mensen tot zelfstandige, sociale en competente wereldburgers op het hoogst haalbare niveau van leerling en medewerker.

Inhoudelijk sterk en aantrekkelijk onderwijs

De CSG heeft als belangrijkste taak het verzorgen van hoogwaardig kwalitatief, waarde(n)vol onderwijs en begeleiding van hoge kwaliteit; inhoudelijk sterk en aantrekkelijk voor leerlingen. Daarnaast willen we dat leerlingen hun talenten maximaal leren benutten en ontdekken waar zij goed en minder goed in zijn. De school moet uitdagen, leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen, succesvol te zijn en bewust te maken van hun maatschappelijke opdracht.

Vorming

De CSG kiest hiermee voor goed en aantrekkelijk onderwijs. Naast een sterk inhoudelijk onderwijsaanbod wordt er gekozen voor de vorming van jonge mensen, die zichzelf leren ontdekken, daarbij hun eigen keuzen gaan maken en in de toekomst meer en meer verantwoordelijkheid zullen dragen in (en voor) onze maatschappij.

Christelijke identiteit

De CSG een open christelijke school. We bieden medewerkers, leerlingen en ouders ruimte voor een eigen invulling van het christelijke geloof. Binnen de CSG voelen mensen zich aangesproken door universele waarden als respect, waardering, zorg, aandacht en betrokkenheid. Aan deze waarden geven we een fundament met het Bijbels verhaal en de Bijbelse boodschap. De medewerkers leven die waarden voor en dragen zij uit.

Respect en waardering

In de praktijk van alledag betekent dit dat ieder individu als een uniek en waardevol mens wordt gezien, die respect en waardering verdient en deze waarden zelf ook uitdraagt. Onderwijs wordt gegeven vanuit een op de Bijbel en de christelijke traditie geïnspireerde identiteit, waarop alle medewerkers aangesproken worden. Het christelijke karakter van de school wordt verder zichtbaar in de dagopeningen, de kerstviering en paasviering en in de inhoud van het vak godsdienst/ levensbeschouwelijke vorming.

Download hieronder ons schoolplan.

Downloads

schoolplan-2015-2019 Download