Onderwijs

De CSG biedt een breed palet aan schoolsoorten: van basisberoepsgerichte leerweg tot en met atheneum. Voor leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben, is er extra ondersteuning mogelijk. Elke school maakt dat zichtbaar in haar ondersteuningsprofiel.

Op alle vestigingen wordt gewerkt met de vier ambities die hiernaast worden weergegeven. In ons schoolplan is te lezen hoe we aan de hand van die ambities ons onderwijs organiseren en vormgeven.

 

Onderwijsaanbod per vestiging

Vestiging Onderwijsaanbod
CSG Augustinus vmbo tl, havo, atheneum
CSG Selion vmbo breed met lwo
CSG Kluiverbooom vmbo bb en kb met lwo
CSG Wessel Gansfort vmbo tl, havo, atheneum

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.