Organisatie

Bestuur en Toezicht

De Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG) is een brede scholengemeenschap met vier vestigingen in Groningen. De directeur/bestuurder is het bevoegd gezag van de scholengemeenschap en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering van de school.

Contactgegevens Bestuur:

Bezoekadres: Eenrumermaar 4, 9735 AD Groningen

Postadres: Postbus 9475, 9703 LR  Groningen

Telefoon: 050 5742766

E-mail: bestuur@csg.nl

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht benoemt de directeur/bestuurder en ziet er op toe dat de school goed wordt bestuurd. De 6 leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is tweemaal mogelijk.  De Raad van Toezicht sluit in haar werkwijze aan bij de Code Goed Bestuur. Download hieronder de statuten van de SCOG, het Reglement Raad van Toezicht, de Code Goed Bestuur en de Klokkenluidersregeling SCOG.

Directie

De directeur/bestuurder geeft leiding aan de hele scholengemeenschap. Hij wordt daarin bijgestaan door vier vestigingsdirecteuren en de directeur bedrijfsvoering. De vestigingsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs op de vestigingen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van organisatie en communicatie op hun vestiging. De directeur bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de dienstverlening van het bestuursbureau.

Het organogram van de CSG:

Raad van Toezicht dhr. J.K. Lindemulder (voorzitter)
dhr. K.H.J. Antuma (secretaris)
mevr. B.K.P. Poede-Steenbeek
mevr. M.H. Swart
mevr. M.A. Zwart
Bestuurder dhr. R.J. Benjamins
Directeuren dhr. K. Schadenberg (CSG Augustinus)
mw. W. Wieringa (CSG Selion)
mevr. H. Westerhof (CSG Kluiverboom)
Mw. P. Pera (CSG Wessel Gansfort)
dhr. W.J.T. Dusseldorp (Bedrijfsvoering)
Mw. S. Smith (Bedrijfsvoering a.i.)

Bestuursbureau

Op het bestuursbureau zitten de medewerkers die de vestigingen ondersteunen op het gebied van financiën, personeelsbeleid, ICT en facilitaire diensten.

Contactgegevens:

Bezoekadres: Eenrumermaar 4, 9735 AD  Groningen
Postadres:  Postbus 9475, 9703 LR  Groningen
Telefoon: 050-5742766

E-mail:

  • voor algemene vragen: bestuur@csg.nl
  • voor facturen: facturen@csg.nl
  • voor vragen over de schoolverzekering: fa@csg.nl
  • voor vragen over de vrijwillige ouderbijdrage: debiteuren@csg.nl

Bankrekening/IBAN : NL08INGB 0658 7053 42
BTW-nummer:  NL802681025B01
Kamer van Koophandel: 40026490

Downloads

Directiestatuut CSG 2024 Download
Reglement voor de bestuurder Download
Statuten Download
Reglement Raad van Toezicht SCOG 2023 Download
Code Goed bestuur 2019 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.