Pestprotocol CSG

We willen dat iedereen zich veilig voelt en respectvol met elkaar en de omgeving omgaat. Zaken zoals vloeken, pesten, schelden, stelen, vernielen en bedreigen worden niet toegestaan in en rond de CSG-scholen.

Daarom werken we binnen de CSG met een pestprotocol. Hierin staan richtlijnen in geval van pestgedrag en voorwaarden en activiteiten die de kans op pesten kunnen verkleinen.

Pestprotocol CSG februari 2018 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.