Huiselijk geweld en kindermishandeling

We hebben wettelijk de plicht om vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld te melden. De verantwoordelijkheid hoe te handelen ligt bij de school en niet bij de leerling. Gebruik van de meldcode hieronder geeft professionals houvast bij het signaleren en in gang zetten van interventies opdat het geweld stopt.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.