Passend Onderwijs

Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs gaat over alle onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan. Het heeft betrekking op alle kinderen en jongeren in de leeftijd tot 23 jaar.

Samenwerkingsverband

De scholen voor regulier en speciaal onderwijs trekken samen op. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen die in deze regio wonen. De scholen maken onderling afspraken over de extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. De CSG maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband ‘stad Groningen’.

Wat is er veranderd sinds 1 augustus 2014:

  • De scholen hebben de plicht om aan iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden of een andere school te vinden die dat kan.
  • Iedere school moet een ondersteuningsprofiel hebben. Hierin staat wat de school aan ondersteuning biedt.
  • De rugzakken (LGF) zijn verdwenen. In plaats daarvan zijn er arrangementen.
  • Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school, samen met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies.

Overige informatie kun je vinden in de schoolgidsen van de vestigingen.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.