Stagemogelijkheden

Ben jij op zoek naar een stageplek? Wij zijn regelmatig op zoek naar jong talent!

Dat kan voor de klas, maar je kunt ook stage lopen in onderswijsondersteunende functies, bijvoorbeeld op de HR-afdeling.

Op onze scholen lopen studenten van onderstaande scholen stage:

◼            Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

◼            Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL)

◼            Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Studeer je niet op één van deze scholen? Neem dan contact op met de HR-afdeling (m.westerdijk@csg.nl) om te checken of er mogelijkheden zijn.

Leraar in opleiding

De LIO-stage is de eindstage in de afstudeerfase van de lerarenopleiding. De CSG is een opleidingsschool voor de noordelijke lerarenopleidingen. Het grootste deel van de begeleiding vindt plaats binnen school. Als LIO’er word je begeleid door een schoolopleider en een persoonlijke vakcoach. De schoolopleider draagt zorg voor supervisie.

Contact

Lijkt het jou leuk om stage te lopen op één van de CSG-scholen? Overleg dan met je opleiding en neem contact op met de betreffende schoolopleider (zie tabel hieronder).

Coördinerend schoolopleider CSG dhr. A.L. Oterdoom a.l.oterdoom@csg.nl
Coödinerend schoolopleider CSG mw. A. Hageman a.hageman@csg.nl
CSG Augustinus mw. A. Hageman f.meinen@csg.nl
CSG Selion dhr. M. van Hedel m.van.hedel@csg.nl
CSG Kluiverboom mw. A. Kremer a.kremer@csg.nl
CSG Wessel Gansfort dhr. J. Posthumus j.posthumus@csg.nl

Christelijk onderwijs

De CSG biedt christelijk onderwijs, we vragen stagiairs dan ook de grondslag van de school te respecteren en medewerking te verlenen aan de dagopeningen.

 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.