Ondersteuningsplan

In ondersteuningsplan wordt beschreven hoe de ondersteuning en begeleiding op onze school is vormgegeven. Dit plan is in feite een nadere uitwerking van het hoofdstuk in het schoolplan dat de ondersteuning en begeleiding op schoolniveau behandelt. Bij het maken van plannen is het goed te beseffen dat we in een dynamische wereld leven. Dit zorgt ervoor, dat plannen niet statisch kunnen en mogen zijn, maar dat een voortdurende evaluatie en bijstelling noodzakelijk is. De CSG ziet dit document dan ook als een werkplan. Input vanuit de vestigingen en vanuit de omgeving zal jaarlijks worden gebruikt voor een aanscherping van dit document.

Naast het overdragen van kennis willen we ervoor zorgen, dat de leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past. Leerlingen, die (extra) ondersteuning nodig hebben willen we dit geven voor zover dit binnen onze mogelijkheden ligt en reƫel is. Daar waar we als CSG de mogelijkheden niet hebben nemen we onze verantwoordelijkheid, samen met de andere besturen in ons samenwerkingsverband. Onze school maakt deel uit van de samenwerkingsverbanden VO 20.01 en 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs binnen de samenwerkingsverbanden zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven welke schoolbesturen zijn aangesloten bij de samenwerkingsverbanden.

Downloads

CSG Ondersteuningsplan2019-2023 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.