Ziekte en medicatieverstrekking

Onderstaand protocol is een richtlijn voor personeel en geeft informatie over hoe de CSG handelt in geval een leerling ziek wordt op school en hoe we omgaan met het verstrekken van medicatie op verzoek.

Protocol ziekte en medicatieverstrekking 2020 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.