Schorsing en verwijdering

De meeste leerlingen krijgen gelukkig nooit met schorsing of verwijdering te maken. De CSG heeft preventief beleid om schorsing en verwijdering te voorkomen. Met een goede interne ondersteuningsstructuur en passende maatregelen die eerst genomen kunnen worden. Maar soms ziet het bevoegd gezag, de vestigingsdirecteur of vestigingsleiding geen andere uitweg dan een maatregel tot time out, schorsing of zelfs verwijdering. Afspraken hierover staan ons protocol schorsing en verwijdering. Dowload hieronder  het proces van time out, schorsing en verwijdering en het protocol schorsing en verwijdering.

Downloads

Infographic schorsing en verwijdering Download
protocol-schorsing_en_verwijdering Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.