Coronamaatregelen

Hieronder kun je lezen wat de coronamaatregelen betekenen voor het onderwijs op school.

Mondkapjes verplicht

Als leerlingen en medewerkers zich door de school bewegen dragen zij een mondkapje. In de klas mag het mondkapje af. Wij gaan er vanuit dat de leerlingen een eigen mondkapje meenemen. Als het dragen van een mondkapje om individuele medische redenen ongewenst is, kunnen ouders contact opnemen met de vestigingsleiding.

Advies: zelftesten

Alle medewerkers en leerlingen krijgen het advies om twee keer per week een zelftest te doen. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. Wij zullen deze testen gratis aanbieden aan leerlingen en medewerkers van de school.

Hoe zit het met afstand houden?

Het kabinet heeft vanaf 24 november de anderhalve meter afstand houden weer verplicht gesteld. Er is een uitzondering gemaakt voor het onderwijs, dat betekent:

  • Leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand te houden van elkaar en medewerkers. Voor sommigen is deze afstand wel belangrijk. Geef elkaar de ruimte en respecteer elkaars keuze.
  • Waar mogelijk houden leerlingen en medewerkers wel anderhalve meter afstand van elkaar.
  • Medewerkers houden waar mogelijk, anderhalve meter afstand van elkaar.
  • Extern bezoek (zoals ouders/verzorgers) mogen de school niet meer in, tenzij dit echt niet anders kan. In dat geval is de anderhalve meter afstandsmaatregel van toepassing.

Om afstand te kunnen houden worden er looproutes uitgezet. Er is zo min mogelijk contact tussen verschillende klassen.

Heb je klachten?

Leerlingen en medewerkers met klachten die passen bij corona blijven thuis, melden dit en laten zich testen bij de GGD. Bij een coronabesmetting moeten alle huisgenoten van alle leeftijden in quarantaine, ook als ze gevaccineerd zijn. Twijfel je of je wel of niet naar school mag? Gebruik dit schema om te bepalen of je naar school mag komen.

Open dagen

De regels voor kennismakingsactiviteiten zijn versoepeld. Fysieke open dagen zijn nog niet mogelijk, maar kennismakingsactiviteiten mogen onder strikte voorwaarden wel in sobere vorm fysiek plaatsvinden. De vo-scholen in Groningen zullen hierin één lijn trekken.

We willen natuurlijk heel graag groep 8-leerlingen verwelkomen in onze scholen. Momenteel zijn we druk bezig met het verkennen van de mogelijkheden. Op de websites van onze vestigingen vind je de meest actuele informatie. De scholen hebben momenteel een online programma, zodat leerlingen van groep 8 en hun ouders sowieso kennis kunnen maken. Lees hier meer!

Basisregels

Daarnaast blijven de basisregels die voor de gehele samenleving gelden uiteraard nog steeds van kracht:

Protocol voor scholen

In onderstaand protocol staan de richtlijnen voor onderwijs tijdens corona op een rij.

Protocol onderwijs tijdens corona (20 jan) Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.