Beleid mondkapjes

Vanaf 1 december geldt een algemene mondkapjesplicht in openbare, publieke ruimtes. Op de CSG-scholen geldt de mondkapjesplicht al vanaf 5 oktober. Per 1 december is het dragen van een mondkapje nu dus ook wettelijk verplicht.

Het uitgangspunt blijft hetzelfde: leerlingen en medewerkers moeten in de verkeersruimten (gang, aula, kantine e.d.) een mondkapje dragen. Gedurende de les mogen de mondkapjes af, waarbij het van belang is dat leerlingen en docenten 1,5 meter afstand houden. Als de leerling of docent zich buiten de les verplaatst, moet het mondkapje weer opgedaan worden.

Eten en drinken gebeurt zittend op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Als het dragen van een mondkapje om individuele medische redenen ongewenst is, kunnen ouders contact opnemen met de vestigingsleiding.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.