Verplichting mondkapjes

Vanaf maandag 5 oktober geldt voor het voortgezet onderwijs het dringende advies om een mondkapje te dragen tijdens leswisselingen en in de pauzes. Het advies geldt voor het gehele gebouw met uitzondering van de lokalen, indien de 1,5 meter gegarandeerd is.

 

Vanwege de duidelijkheid zet de CSG dit advies om in een verplichting. Daartoe is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Deze instemming is vrijdag 2 oktober gegeven. Dat betekent dat vanaf maandag 5 oktober personeel en leerlingen verplicht zijn in de verkeersruimten (gang, aula, kantine e.d.) een mondkapje te dragen. In de lessen hoeven de leerlingen geen mondkapje te dragen.

Hiermee hopen we duidelijkheid en veiligheid te scheppen voor leerlingen, ouders en medewerkers.

Wij gaan er vanuit dat de leerlingen een eigen mondkapje meenemen. Als het dragen van een mondkapje om individuele medische redenen ongewenst is, neem dan contact op met de vestigingsleiding.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.