Scholen weer open vanaf 2 juni!

Vanaf 2 juni gaan de schoolgebouwen van de CSG weer open voor alle leerlingen. Een fijn, maar ook spannend perspectief voor velen.

 

We zijn ons ervan bewust dat 2 juni een vrije dag voor leerlingen is. Toch pakken we deze kans om een dag vroeger op te starten om de tijd maximaal te kunnen benutten. Mocht dat vanwege vakantieafspraken een probleem opleveren, neem dan contact op met de vestiging.

 

Voorbereidingen in volle gang
Het onderwijs zal er uiteraard niet uitzien zoals voorheen. De scholen treffen momenteel voorbereidingen om onderwijs volgens de richtlijnen van het RIVM te waarborgen. Omdat de eis van 1,5 meter zowel in de lokalen als op de gang in acht genomen dient te worden, kan er slechts een beperkt aantal leerlingen tegelijk in het gebouw aanwezig zijn.

 

Combinatieonderwijs
Ons doel is wel álle leerlingen minimaal eenmaal per week op school te zien. We proberen dit aan te vullen met afstandsonderwijs. De leerlingen ontvangen volgende week vanuit de vestiging een uitnodiging waarin staat vermeld wanneer zij op school worden verwacht.

Wij kijken er naar uit om onze leerlingen weer te zien!

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.