Start schooljaar 2020-2021

We hopen dat iedereen ondanks corona heeft genoten van de vakantie. We zijn blij dat we weer kunnen starten met een goed onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Nu kunnen we ons voorstellen dat er vragen zijn over de start in het nieuwe schooljaar. In dit bericht proberen we daar zoveel mogelijk antwoord op te geven.


Ventilatie
De media hebben bericht over ventilatiemogelijkheden in schoolgebouwen in samenhang met corona. Alle gebouwen van de CSG zijn voor de zomervakantie door een extern adviesbureau beoordeeld op recirculatie van lucht. Hieruit is gebleken dat in geen enkel gebouw lucht wordt gerecirculeerd. De ventilatiesystemen voldoen daarmee aan wet- en regelgeving en het advies van het RIVM met betrekking tot verspreiding van corona. De ventilatiemogelijkheden worden daarnaast zo optimaal mogelijk gebruikt, onder andere door regelmatig te luchten.

 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.