Start schooljaar 2020-2021

We hopen dat iedereen ondanks corona heeft genoten van de vakantie. We zijn blij dat we weer kunnen starten met een goed onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Nu kunnen we ons voorstellen dat er vragen zijn over de start in het nieuwe schooljaar. In dit bericht proberen we daar zoveel mogelijk antwoord op te geven.


Ventilatie
De media hebben bericht over ventilatiemogelijkheden in schoolgebouwen in samenhang met corona. Alle gebouwen van de CSG zijn voor de zomervakantie door een extern adviesbureau beoordeeld op recirculatie van lucht. Hieruit is gebleken dat in geen enkel gebouw lucht wordt gerecirculeerd. De ventilatiesystemen voldoen daarmee aan wet- en regelgeving en het advies van het RIVM met betrekking tot verspreiding van corona. De ventilatiemogelijkheden worden daarnaast zo optimaal mogelijk gebruikt, onder andere door regelmatig te luchten.


Wanneer blijven leerlingen thuis?

Klachten
Als een leerling of medewerker klachten heeft (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) dan blijft hij/ zij thuis en laat zich testen. In dit geval nemen ouders telefonisch contact op met de school. Indien de leerling in quarantaine moet, zoekt de school samen met de ouders mogelijkheden om thuis onderwijs te volgen.

Quarantaine na verblijf in buitenland
De Rijksoverheid adviseert dringend dat personen die in een gebied zijn geweest met code oranje of rood, voor 10 dagen in quarantaine gaan. Dat geldt dus voor leerlingen, personeel en ouders. Deze 10 dagen gaan in vanaf de eerste dag dat iemand weer in Nederland is. In sommige landen is de kleurcode gewijzigd na terugkomst. Uitgangspunt voor de 10 dagen quarantaine is de kleurcode op de dag van vertrek.

Leerlingen en personeel op wie bovenstaande van toepassing is, komen dus niet op school. In voorkomend geval nemen ouders telefonisch contact op met de school. De school zoekt samen met de ouders mogelijkheden om in die periode thuis onderwijs te volgen.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.