Scholen volledig open vanaf 7 juni

Vanaf maandag 31 mei mogen alle middelbare scholen weer volledig open. Vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open. Wij zijn blij dat alle leerlingen weer alle lessen in het gebouw kunnen volgen.

Leerlingen hoeven onderling geen afstand meer te houden
Leerlingen hoeven onderling niet langer 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Daardoor kunnen alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school. Leerlingen moeten nog wel afstand houden van de medewerkers. Daarnaast vragen we leerlingen en personeel zich twee keer per week zelf te testen op corona.

Vanaf 7 juni vinden alle onderwijsactiviteiten weer in het gebouw plaats
Wij willen graag zo optimaal mogelijk starten. We kiezen ervoor de vestigingen van de CSG te openen op maandag 7 juni. Onze redenen hiervoor zijn als volgt:

Veiligheid:

Het advies van het OMT is gebaseerd op de aanname dat leerlingen en medewerkers zichzelf twee keer per week preventief thuis testen. Zowel de levering van de testen als de testbereidheid van de leerlingen zijn nog een punt van zorg. Komende week worden klassen geïnformeerd over het belang van preventief testen. Deelname aan zelftesten is altijd vrijwillig.

Duidelijkheid:

Er is een nieuw veiligheidsprotocol in de maak, maar dat is nu nog niet beschikbaar. Dit protocol is een afspraak tussen werkgevers, werknemers en belanghebbende organisaties van ouders en leerlingen. Het protocol moet eerst bij de betrokkenen bekend worden gemaakt en vervolgens voorbereid worden.

Continuïteit:

De huidige onderwijssituatie is stabiel en biedt regelmaat voor de leerlingen. Op deze manier lopen we geen risico komende week geconfronteerd te worden met onvoorziene situaties die onrust kunnen veroorzaken.

Uniformiteit:

We willen graag alle CSG-vestigingen (CSG Augustinus, CSG Kluiverboom, CSG Selion en CSG Wessel Gansfort) op dezelfde dag volledig openen. Op twee vestigingen zijn er nog examens die we niet willen verstoren door een organisatiewijziging.

Komende week krijgen ouders van de vestiging meer informatie over bovenstaande zaken. Leerlingen krijgen dan ook het rooster dat vanaf 7 juni geldt.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.