Protocol coronatijd

De CSG hanteert een protocol gedurende de coronaperiode. Hierin staan alle afspraken met betrekking tot hygiëne en organisatie van onderwijs. Dit protocol is gebaseerd op landelijke afspraken waarbij zowel ouder- als leerlingorganisaties betrokken zijn geweest, evenals de medezeggenschapsraad en deelraden op de vestiging. Het document is hieronder te downloaden en wordt regelmatig geüpdatet.

Protocol onderwijs tijdens corona - volledige heropening (31 mei) Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.