Onderwijs van 4-18 januari 2021

Het kabinet heeft op 14 december 2020 besloten dat vanaf 16 december tot maandag 18 januari 2021 de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs voor bijna alle leerlingen dichtgaan. Voor die leerlingen waarvoor de school dicht is, wordt online onderwijs aangeboden.

 

Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen, volgen het onderwijsprogramma op school;
  • Voorexamenleerlingen kunnen naar school als er sprake is van afname van toetsen in het kader van schoolexamens;
  • Beroepsgerichte lessen in het vmbo vinden plaats op school;
  • Kwetsbare leerlingen komen naar school voor opvang. De school bepaalt – waar nodig – samen met de gemeente welke leerlingen in deze categorie vallen.


Voorbereidingen in volle gang

De vestigingen zijn momenteel bezig met het uitwerken van een combinatie van fysiek en online onderwijs. Omdat de examens voor de deur staan, ligt de grootste prioriteit bij de examenleerlingen. Voor hen is inmiddels duidelijk geworden dat er een centraal schriftelijk examen zal plaatsvinden. Natuurlijk willen we dat de leerlingen zo goed mogelijk zijn voorbereid.


Beroepsgerichte vakken

De situatie voor CSG Selion en CSG Kluiverboom is extra ingewikkeld, omdat alle leerlingen daar ook beroepsgerichte vakken op school moeten volgen. Het zal niet mogelijk zijn dit voor alle leerlingen volledig te realiseren, behalve voor leerlingen in het examenjaar. Deze week informeert de vestigingsleiding de ouders over de verdere invulling van het onderwijs.


Centraal schriftelijk examen
Het centraal schriftelijk examen wordt dit jaar verspreid over meerdere tijdvakken. Daarnaast worden er meer herkansingsmogelijkheden geboden. Na de kerstvakantie ontvangen ouders hierover meer informatie.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.