Onderwijs na de zomervakantie

Na de zomervakantie gaan onze scholen weer helemaal open. Wat zijn we blij met dit nieuws! We vinden het ontzettend fijn dat alle leerlingen weer op school kunnen komen.

 

Leerlingen hoeven zich onderling niet meer aan de 1,5 meter afstand te houden, maar tussen leerlingen en medewerkers blijft de norm wel bestaan, evenals tussen medewerkers onderling. Om die reden kan het soms nodig zijn om kleine aanpassingen in het onderwijs aan te brengen, maar daarbij wordt de normale lessentabel als uitgangspunt gehanteerd. We zijn momenteel bezig met de organisatie van een goede en veilige start voor leerlingen en medewerkers in het nieuwe schooljaar.

 

Hygiënevoorschriften blijven van kracht
De hygiënevoorschriften voor leerlingen en medewerkers blijven we natuurlijk wel hanteren. Mocht er, ondanks alle voorzorg, sprake zijn van besmetting, dan treden we direct in overleg met de GGD en nemen passende maatregelen. Ouders worden dan uiteraard direct geïnformeerd.

 

Frisse start
We hopen dat de situatie zich positief blijft ontwikkelen de komende tijd en dat iedereen gezond en vol enthousiasme aan het nieuwe schooljaar kan beginnen.

 

We vragen ouders de berichtgeving in de mail en op onze website ook in de zomervakantie goed in de gaten te houden.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.