Communicatie in geval van besmetting bij leerling of medewerker

Tot nog toe hebben de CSG-scholen, indien werd vastgesteld dat er een besmette leerling of een besmet personeelslid in het gebouw is geweest, alle ouders daarvan op de hoogte gebracht. Na overleg met GGD hebben we besloten om gerichter te gaan communiceren.

 

We zullen ouders informeren als er sprake is van:

·         besmetting bij een leerling uit de klas van hun zoon of dochter;
·         besmetting bij een medewerker die in contact kan zijn geweest met hun zoon of dochter.

Op deze manier bereiken we juist wel die ouders, voor wie extra alertheid op de gezondheid van hun kind belangrijk is. Daarmee voorkomen we dat bij alle ouders onnodige onrust ontstaat. Als er aanleiding is om vanwege het aantal besmettingen alle ouders in te lichten, zullen we dat natuurlijk doen.

Uiteraard blijft gelden dat vanwege privacywetgeving in alle voorkomende gevallen de namen van besmette personen niet gemeld worden.

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de vestigingsleiding.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.