Communicatie in geval van besmetting bij leerling of medewerker

Waar voorheen alle ouders van een vestiging op de hoogte werden gebracht als er een besmette leerling of medewerker in het gebouw is geweest, informeren we ouders nu alleen als er sprake is van:

  • Besmetting bij een leerling uit de klas van hun zoon of dochter;
  • Besmetting bij een medewerker die in contact kan zijn geweest met hun zoon of dochter.

Op deze manier bereiken we juist wel die ouders, voor wie extra alertheid op de gezondheid van hun kind belangrijk is. Daarmee voorkomen we dat bij alle ouders onnodige onrust ontstaat. Als er aanleiding is om vanwege het aantal besmettingen alle ouders in te lichten, zullen we dat natuurlijk doen.

Uiteraard blijft gelden dat vanwege privacywetgeving in alle voorkomende gevallen de namen van besmette personen niet gemeld worden.

Vragen? Neem dan gerust contact op met de vestigingsleiding.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.