Centraal examen vervalt, schoolexamens op afstand


Centraal examen vervalt

Minister Slob heeft besloten dat de centrale examens dit jaar niet doorgaan. Toch kunnen leerlingen op basis van de resultaten van hun schoolexamens wél het volwaardige diploma behalen. Dat kan als zij het schoolexamen met goed gevolg afsluiten. Over de zak- slaagregeling die in dit geval van toepassing is, worden we op een later moment geïnformeerd door de minister. Zo gauw dat bekend is, hoort u van ons.


Meer ruimte voor schoolexamens

Dit besluit geeft ons meer tijd (tot begin juni) om de schoolexamens herkansingsmogelijkheden goed en veilig te organiseren en af te ronden. De schoolexamens zullen uiteraard zoveel mogelijk op afstand, buiten school, plaatsvinden. In ieder geval zullen er tot 7 april geen schoolexamens in het gebouw plaatsvinden. Afhankelijk van de veiligheidssituatie en de richtlijnen van de overheid bepalen we of er na 7 april onderdelen van het schoolexamen in het gebouw kunnen plaatsvinden. Uiteraard nemen we bij onze planning mee dat er ook nog tijd is om leerlingen voor te bereiden op de toetsen. Daarnaast zal er ook ruimte zijn voor herkansingsmogelijkheden van leerlingen.

We beseffen dat dit een spannende en onzekere tijd is voor de leerlingen en doen ons best hen zo goed mogelijk te begeleiden. U mag er van uitgaan dat wij ons maximaal inspannen om onze leerlingen een eerlijke kans te bieden om hun diploma te halen.

Voor meer specifieke informatie over uw school, verwijzen we u naar de berichtgeving van de vestiging zelf.

 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.