Werken bij de CSG

Wij bieden voortgezet onderwijs op vmbo-, havo- en vwo-niveau op vier vestigingen in de stad Groningen. Dagelijks volgen ongeveer 2.850 leerlingen les op CSG Augustinus, CSG Kluiverboom, CSG Selion en CSG Wessel Gansfort. Elke vestiging geeft op eigen wijze uitwerking aan de vier ambities uit het schoolplan: verrekijken, kiezen, ontmoeten en groeien. De CSG heeft een directeur-bestuurder en een directeur bedrijfsvoering die met de vestigingsdirecteuren de directie vormen.

Leraar in opleiding

De leraar in opleiding (lio) is eigenlijk al klaar met zijn/haar opleiding en laat dit zien door, gedurende een heel cursusjaar, aan enkele klassen zelfstandig les te geven. De CSG is een opleidingsschool  van de noordelijke lerarenopleidingen, vindt het grootste deel van de begeleiding plaats binnen de school. De gecertificeerde (school)opleider draagt zorg voor de supervisie en ontwikkeling van de eigen werktheorie. De lio’s worden begeleid door een schoolopleider en een persoonlijke vakcoach.

Stage lopen

Op onze school hebben wij studenten van de RUG (Rijksuniversiteit Groningen), NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) en ALO (Academie Lichamelijke Opvoeding). Studenten die op onze school hun stage willen uitvoeren, adviseren wij:

  • om deze website en die van onze vestigingen goed te bekijken;
  • zo een beeld van de school te vormen;
  • hierover te overleggen met de opleiding;
  • en contact op te nemen met de betreffende schoolopleider.

Christelijk onderwijs

De CSG biedt christelijk onderwijs, we vragen stagiairs dan ook de grondslag van de school te respecteren en medewerking te verlenen aan de dagopeningen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de schoolopleiders van de vestiging.

 

Coördinerend schoolopleider CSG dhr. A.L. Oterdoom a.l.oterdoom@csg.nl
Coödinerend schoolopleider CSG mw. A. Hageman a.hageman@csg.nl
CSG Augustinus dhr. F. Meinen f.meinen@csg.nl
CSG Selion dhr. M. van Hedel m.van.hedel@csg.nl
CSG Kluiverboom mw. A. Kremer a.kremer@csg.nl
CSG Wessel Gansfort dhr. J. Posthumus j.posthumus@csg.nl

Download hier onze vacatureregeling en de gedrags- en integriteitscode personeel.

Vacatureregeling SCOG juni 2020 Download
Gedrags- en integriteitscode CSG_dec 2019 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.