Coronamaatregelen

Vanaf 25 februari gelden er geen specifieke coronamaatregelen meer voor het onderwijs. We werken daarom niet meer met een protocol, maar met een beknopte richtlijn die de VO-raad voor scholen heeft opgesteld. Deze vind je onderaan de pagina. Het virus is natuurlijk nog niet helemaal weg. Daarom blijven we opletten en houden we ons wel zoveel mogelijk aan onderstaande adviezen om verspreiding van het coronavirus te beperken.

Basismaatregelen

De basisregels die voor de gehele samenleving gelden blijven uiteraard ook gelden voor scholen.

  • Was je handen regelmatig, schud geen handen;
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD;
  • Zorg voor goede en regelmatige ventilatie.

Zelftesten

Het advies voor leerlingen en medewerkers om minimaal twee keer per week een zelftest te doen,  komt te vervallen. Wel blijft het advies om bij klachten thuis te blijven en een zelftest af te nemen. Wij zullen de testen gratis aanbieden aan leerlingen en medewerkers van de school.

Geef elkaar de ruimte

Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht en we hoeven geen anderhalve meter afstand meer te houden. Toch blijft afstand houden en/of het dragen van een mondkapje voor sommige leerlingen of medewerkers wel belangrijk. Geef elkaar de ruimte en respecteer elkaars keuze.

Communicatie in geval van besmetting bij leerling of medewerker

Waar voorheen alle ouders van een vestiging op de hoogte werden gebracht als er een besmette leerling of medewerker in het gebouw is geweest, informeren we ouders nu alleen als er sprake is van:

  • Besmetting bij een leerling uit de klas van hun zoon of dochter;
  • Besmetting bij een medewerker die in contact kan zijn geweest met hun zoon of dochter.

Op deze manier bereiken we juist wel die ouders, voor wie extra alertheid op de gezondheid van hun kind belangrijk is. Daarmee voorkomen we dat bij alle ouders onnodige onrust ontstaat. Als er aanleiding is om vanwege het aantal besmettingen alle ouders in te lichten, zullen we dat natuurlijk doen.

Uiteraard blijft gelden dat vanwege privacywetgeving in alle voorkomende gevallen de namen van besmette personen niet gemeld worden.

Vragen? Neem dan gerust contact op met de vestigingsleiding.

Richtlijnen voor scholen

De richtlijn hieronder biedt een overzicht van algemene informatiebronnen en adviezen.

Richtlijn voor scholen zonder specifieke coronamaatregelen Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.