Coronamaatregelen

Begin maart 2023 zijn de laatste corona-adviezen komen te vervallen. Dat betekent dat er ook voor het onderwijs geen bijzondere maatregelen, zoals zelftesten bij klachten en in isolatie gaan bij een positieve test, meer gelden. Wel roept het kabinet op om bij griep- en verkoudheidsklachten hun adviezen te volgen. Of die klachten het gevolg zijn van het coronavirus of niet; dat maakt niet uit.

 

Om verspreiding van luchtwegvirussen te beperken, geeft de overheid een aantal adviezen. Met het volgen daarvan kunnen we leerlingen en medewerkers met een kwetsbare gezondheid beschermen. Dus als je bijvoorbeeld hoest, niest, keelpijn of een loop-of snotneus hebt, dan gelden er vanuit de overheid adviezen.

Dat betekent voor ons onderwijs het volgende:

  • Leerlingen en medewerkers blijven thuis als zij ziek zijn;
  • Bij lichte klachten overleggen medewerkers of ze thuis kunnen werken. We bieden geen thuisonderwijs aan leerlingen die met lichte klachten thuis blijven;
  • Leerlingen en medewerkers die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie dragen als ze dat willen een mondkapje;
  • Op school houdt iedereen zich aan algemene hygiëneadviezen; hoesten/ niezen in elleboog,  vaak en goed de handen, ook als je geen klachten hebt;
  • In onze gebouwen zorgen we voor voldoende ventilaties.

Sectorplan COVID-19

 

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus, hebben het ministerie van Onderwijs en onderwijsorganisaties in het Sectorplan COVID-19 funderend onderwijs opgesteld.

Het plan beschrijft vier scenario’s;  van weinig tot geen besmettingsrisico (donkergroen) tot en met een groot besmettingsrisico (rood). Bij elk scenario horen maatregelen om besmettingen te beperken. Zo weten we per scenario welke maatregelen we moeten nemen om veilig en verantwoord onderwijs te kunnen geven. Belangrijk uitgangspunt is dat leerlingen naar school kunnen blijven gaan, ook bij een eventuele opleving van de het coronavirus.

Vier scenario’s

 

🔹 Fase 1 (preventie, donkergroen) heeft basismaatregelen. Bijvoorbeeld: handen wassen, hoesten en niezen in ellenboog, thuis blijven en testen bij klachten;

🔹 Fase 2 (preventie, groen) heeft voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld: meer aandacht voor mensen met een kwetsbare gezondheid;

🔹 Fase 3 (oranje, interventie) heeft maatregelen om contacten te beperken. Bijvoorbeeld: looproutes, gebruik mondkapjes bij verplaatsing, afstand houden;

🔹 Fase 4 (rood, interventie) heeft maatregelen die nog verder gaan om contacten te beperken. Bijvoorbeeld minder kinderen, studenten of docenten in ruimtes en locaties.

 

Huidige situatie

Op dit moment geldt het donkergroene scenario. Zodra een ander scenario gaat gelden, nemen we contact op met ouders.

Het kabinet bepaalt welk scenario van toepassing is. Zodra een ander scenario in werking treedt, hebben scholen maximaal één werkweek om bijbehorende maatregelen in te voeren.

In onderstaande afbeelding en in het sectorplan staat meer informatie over de maatregelen die bij elk scenario gelden.

Vragen?

Neem gerust contact op met de vestigingsleiding.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.