Overgangsnormen 2021-2022

De schooljaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 zijn niet gegaan zoals we hadden gehoopt. We hebben voor een lange periode moeten werken met afstandsonderwijs en hybride onderwijs, vele toetsen zijn op een andere manier afgenomen en er zijn aanvullende maatregelen gekomen voor de centrale examens.

Deze situatie maakt dat het ook dit schooljaar noodzakelijk is de eigen overgangsnormen opnieuw onder de loep te nemen en deze passend te maken voor de huidige situatie. Uitgangspunt is om, net als vorig jaar, de haalbaarheid in de volgende schooljaren in acht te nemen.

De context waarbinnen we dit advies geven, is het gegeven dat er geen veranderingen plaats gaan vinden in het onderwijssysteem zoals dat er nu uitziet en dat er ook geen aanpassingen in de vorm van eindtermen en einddoelen worden gedaan.

Hanteren van overgangsnormen in coronatijd

Het advies is om de overgangsnormen overeind te houden en alleen kansrijk te bevorderen als het zinvol is, waarbij de haalbaarheid in de volgende schooljaren in acht wordt genomen. Voor de leerling die aan het einde van het schooljaar voor een profielkeuze staat, wordt voor het hanteren van de overgangsnormen nog een extra regel ingebouwd (zie hieronder).

De besluitvorming met betrekking tot de overgang vindt plaats tijdens de overgangsvergadering – besluitvorming bij de overgangsvergadering kan alleen als tenminste 75% van de docenten die daadwerkelijk lesgeven aan de leerling aanwezig zijn bij de vergadering. Het is van belang dat er ook een orthopedagoog aanwezig is bij deze vergadering. Deze heeft een nadrukkelijke adviesrol. We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

 1. Voordat de overgangsnormen worden gehanteerd, mag de leerling die aan het einde van het schooljaar voor een profielkeuze staat (vmbo-bb/-kb klas 2, vmbo-tl/mavo/havo/vwo klas 3), maximaal één vak wegstrepen die hij/zij volgend schooljaar niet meer in zijn/haar profiel heeft, als hij/zij daarmee kan overgaan volgens de overgangsnormen.
 2. De leerling heeft tot 20 april 2022 de tijd om aan te geven bij de mentor welk vak hij/zij laat vallen. De vestiging mag bepalen of de leerling het vak vanaf de meivakantie niet meer hoeft te volgen. De leerling kan er ook voor kiezen om geen vakken te laten vallen en deze regel aan het einde van het schooljaar toe te passen als hij /zij daarmee kan overgaan volgens de overgangsnormen.
 3. De leerling die cijfermatig voldoet, gaat over.
 4. De leerling die cijfermatig in de bespreekmarge zit, wordt besproken aan de hand van de volgende punten:
  • De historische cijfermatige ontwikkeling op de kernvakken.
  • De historische cijfermatige ontwikkeling op de profielvakken.
  • De participatie tijdens de Corona periode (bv. aanwezigheid, inleveren van 07-04-2021 huiswerk/opdrachten).
  • De aard van de achterstanden en de verwachting die er is dat deze ingehaald kunnen worden zonder doublure, met of zonder eventuele extra ondersteuning.

5. De leerling die cijfermatig onder de bespreekmarge zit, blijft zitten (tenzij er zwaarwegende argumenten zijn). De leerling wordt altijd besproken.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.