Aanmeldingsprocedure

Aanmelding leerjaar 1

Leerlingen kunnen worden aangemeld tot 15 maart. Indien leerlingen zich in eerste instantie hebben aangemeld op een andere school en daar zijn uitgeloot, dan kunnen zij tot 10 april worden aangemeld bij onze school. Als op grond van de Cito-toets of een andere eindtoets door het basisonderwijs een ander advies wordt geformuleerd, dan leidt dat begin juni tot aangepaste plaatsing conform het advies van het basisonderwijs.

De CSG heeft samen met andere scholen in de regio afspraken gemaakt over toelating. Voor de vier CSG-vestigingen in de stad Groningen is dat gebeurd in Samenwerkingsverband 20.01.

Extra informatie voor ouders

Toelatingsbeleid-aanmelding-2022-2023-provincie Download
Ouderversie-toelatingsbeleid-VO-aanmelding-2023-2024 Download

Aanmelding leerjaar 3 vmbo-bb en vmbo-kb

Leerlingen kunnen worden aangemeld bij CSG Selion en CSG Kluiverboom voor het derde leerjaar vmbo-bb en vmbo-kb. Als op de vestiging van voorkeur geen plaats meer is, wordt uw kind geplaatst op de andere vestiging.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.