Aanmelding

Aanmelding leerjaar 1

Leerlingen kunnen worden aangemeld tot 15 maart. Indien leerlingen zich in eerste instantie hebben aangemeld voor een andere school en daar zijn uitgeloot, kunnen zij tot 10 april worden aangemeld bij onze school. Uiterlijk 1 mei ontvangen leerlingen bericht van toelating en plaatsing. Indien op grond van de Cito-toets of een andere eindtoets er door het basisonderwijs een ander advies wordt geformuleerd, dan leidt dat begin juni tot aangepaste plaatsing conform het advies van het basisonderwijs.

De CSG heeft samen met andere scholen in de regio afspraken gemaakt over toelating. Voor de vier CSG-vestigingen in de stad Groningen is dat gebeurd in Samenwerkingsverband 20.01, voor de CSG-vestigingen in Hoogezand en Winsum is dat gebeurd in Samenwerkingsverband 20.02.

Belangrijke data voor de overgang PO-VO:

Downloads

kalender-overgang-po-vo-csg-vestigingen-stad-groningen Download
kalender-overgang-po-vo-csg-vestigingen-hoogezand_winsum Download

Extra informatie voor ouders

Downloads

toelatingsbeleid-vestigingen-stad-groningen Download
toelatingsbeleid-vestigingen-hoogezand-en-winsum Download

Aanmelden voor vestiging van voorkeur

U kunt de leerling aanmelden bij de vestiging van uw voorkeur en daar staat het aanmeldingsformulier.

Aanmelding leerjaar 3 vmbo-bb en vmbo-kb

Leerlingen kunnen worden aangemeld bij CSG Diamantlaan en CSG Kluiverboom voor het derde leerjaar vmbo-bb en vmbo-kb.  Als er op de vestiging van voorkeur geen plaats meer is wordt uw kind geplaatst op de andere vestiging.