© 2014 CSG | Disclaimer

VACATURES

 

Wij zijn een actieve organisatie die leerlingen voorbereidt op de samenleving en hun toekomst daarin. Dit doen we door een uitdagende en activerende leeromgeving te bieden, voor zowel leerlingen als medewerkers. De CSG heeft een christelijke identiteit. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij in hun sollicitatie hun visie geven op christelijk onderwijs. Meer informatie staat in onze sollicitatiecode. Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

 

Vacature Stichting Christelijk Onderwijs Groningen (SCOG)


De Stichting Christelijk Onderwijs Groningen is op zoek naar:

Een lid voor de Raad van Toezicht (m/v)

met aandachtsgebied juridische zaken                                     

De Stichting Christelijk Onderwijs Groningen (SCOG) biedt voortgezet onderwijs op zes  vestigingen, ieder met een eigen karakter. De SCOG kent één school: de Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG). De CSG staat voor kwalitatief hoogwaardig, waarde(n)vol onderwijs vanuit haar op de Bijbel en de christelijke traditie geïnspireerde identiteit, in Groningen stad en ommeland.  Binnen de CSG werken professionals, ouders en leerlingen met respect samen aan de ontwikkeling van leerlingen tot zelfstandige, zelfstandige en competente wereldburgers Ze streven daarbij naar het hoogst haalbare niveau.

Het bestuur van de SCOG wordt gevormd door de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht is het orgaan binnen de Stichting, dat onafhankelijk toezicht houdt op het beleid van de directeur/bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. In zijn rol van werkgever houdt hij toezicht op het functioneren van de directeur/bestuurder.

De zes scholen zijn gevestigd in de stad Groningen, Winsum en Hoogezand.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft zijn toezichthoudende taak zodanig ingericht dat hij zich maatschappelijk kan verantwoorden. Onderwerpen van toezicht zijn:

 • De statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden.
 • Het nemen van statutair voorgeschreven beslissingen.
 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie.
 • De resultaten die de organisatie realiseert.
 • Het functioneren en handelen van de directeur/bestuurder.
 • De effecten van belangrijke externe ontwikkelingen.
 • Het relatiepatroon met de leerlingen, ouders/verzorgers, leidinggevenden en medewerkers en de externe belanghebbenden, zoals de gemeente en het toeleverend en afnemend onderwijsveld en bedrijven.
 • Het geven van invulling aan de christelijke identiteit van de SCOG.

 

De Raad van Toezicht functioneert als werkgever voor de directeur/bestuurder. In die rol kan hij gevraagd en ongevraagd advies geven en als klankbord fungeren.

De kandidaat
U herkent zich in onderstaand profiel:

 • Bereidheid om kennis en ervaring te verbinden aan de missie, ambitie en strategie van de SCOG.
 • Onafhankelijk (zowel in belangen als attitude).
 • Brede maatschappelijke belangstelling.
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Kennis van en bij voorkeur ervaring met bestuurlijke en toezichthoudende rollen in organisaties.
 • Onderschrijft de uitgangspunten en identiteit van de SCOG.
 • Beschikt over een breed en relevant netwerk, met name in de omgeving van Groningen.
 • Goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, analytische vaardigheden.
 • Standvastig, maar bereid tot concessies en consensus.
 • Bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
 • Een juridische achtergrond met bij voorkeur kennis van en ervaring met bestuurs- en onderwijsrecht

 

Wat wij bieden
Wij bieden u de mogelijkheid om uw deskundige bijdrage en talenten te verbinden aan onze organisatie die talentontwikkeling van leerlingen en medewerkers hoog in het vaandel heeft staan. Wij bieden een vergoeding van € 2.500,- per jaar.

De procedure
U kunt uw sollicitatie voor 24 oktober a.s. richten aan mevrouw Dorien Pranger, hoofd HRM,  prd@csg.nl

Meer informatie?
Voor inhoudelijke informatie en vragen kunt u contact opnemen met de heer H.J. Wolters, voorzitter Raad van Toezicht, he.wolters@planet.nl, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-53384023. U kunt tevens een informatiepakket opvragen bij de afdeling HRM via prd@csg.nl of telefonisch 050-574 27 66.

 

 • Er zijn geen vacatures beschikbaar.
 • Er zijn geen vacatures beschikbaar.
 • Er zijn geen vacatures beschikbaar.